Karadeniz Bölgesinde yer alan Samsun, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu ulaşım olanakları ile bölgenin turizm potansiyeli en yüksek kentlerinden biridir. Anadolu’nun savunulmasını planlamak amacı ile Atatürk’ün 19 Mayıs, 1919’da gelmesi ile Samsun, Türk İstiklal Savaşı’nın başladığı yer olma özelliği ile önemini her zaman korumuştur.

Samsun Şehri M.Ö. Vl l . yüzyıla doğru Miletler tarafından kurulmuş, bu günkü adının kökü olan “Amisos” adını vermişlerdir.Türk’lerin sonradan “Canik” dedikleri Samsun bölgesi sırasıyla Hititler, Kimmerler, Frigler, M.Ö.Vl. yüzyılda Persler, M.Ö.Vl. yüzyılda Makedonyalılar, Pontus Devleti, M.Ö.l. yüzyılda Roma, M.S.395’te Doğu Roma (Bizans) tarafından işgal edilmiştir.1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türk’lere geçmişse de daha sonra Bizans’la Selçuklular arasında alınıp verilmiştir. Bir ara Trabzon Bizans İmparatorluğuna bağlanmış ve Xlll. yüzyılın ilk yarısında kesin şekilde Türk’lere geçmiştir.

Selçuklular o zaman “Müslüman Samsun” denen bu günkü şehri kurmuşlardır. ”Gavur Samsun “ denen Eski şehir bir Ceneviz Sitesi olup, Türk Şehrinin 2-3 km. kadar ötesinde bulunuyormuş. Ceneviz Sitesi XlV. yüzyılda Osmanlı egemenliğini tanımıştır. Müslüman Samsun’u Canik Beyliğinden 1398’de Yıldırım Beyazıt almıştır.1402 Ankara Savaşından sonra bir ara yine mahalli beylikleri eline geçmişse de Çelebi Sultan Mehmet tarafından kesin şekilde Osmanlı Beyliğine katılmıştır. Samsun, Osmanlılar zamanında da önce Sivas Eyaletine daha sonra da Trabzon Eyaletine bağlı bir sancak olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmış ve bu tarih Kurtuluş Savaşının başlangıcı sayılmış sonradan bu tarih Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmiştir.Cumhuriyet devrinde bütün sancaklara ( Mutasarrıflıklara) “Vilayet” (İl) adı verilince Samsun’da il olmuştur.

SAMSUN İLİ’NİN COĞRAFİ DURUMU :

Samsun İli genelde pek yüksek olmayan plato ve dağlardan oluşan topografik yapı göstermektedir. İlde, Canik, Çangal Akdağ, Kunduz, Bunyan, Sırçalı, Yurt Dağları ile Bafra, Çarşamba, Samsun Ovaları yer almaktadır. İlde bulunan akarsular, Kızılırmak, Yeşilırmak, Ters Akan, Mert Irmağı, Terme Çayı, Karaboğaz Deresi, Kürtün Çayı, Abdal Deresidir. Karaboğaz, Balık, Liman, Dutdibi, Uzun, Hayırlı, İnce, Çernek, Tombul, Simenlik, Ladik ve Akgöl de ilin göllerini oluşturmaktadır.

Samsun İli doğal bitki örtüsü açısından zengindir. Kızılırmak sulak alanı; eko sistemi biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Deltada 312 kuş türü tespit edilmiştir. Kuş varlığı açısından uluslararası ornitolojik öneme sahiptir.

Samsun İli kıyı kesiminde tipik Karadeniz iklimi hakimdir. Ancak iç kesimlere gidildikçe karasal iklimin etkileri görülmeye başlanır. Karedenizin en gelişmiş yerleşim alanı ve konut bölgesi olarak Samsun ili gösterilebilir.Samsun konut sayısı ve nüfus olarak önde gelen şehirdir.sitelerinde görülmektedir. Samsun ‘da yağış Doğu Karadeniz’e göre az, sıcaklık ise yüksektir. Kıyı kesiminde kışlar ılık, ilkbahar sisli ve serin, yaz mevsimi ise kuraktır. Yağışlar genelde yağmur şeklindedir.
iL MERKEZİNİN İLÇELERE OLAN UZAKLIKLARI :

Alaçam İlçesi 81 Km Terme İlçesi 59 Km
Bafra İlçesi 51 Km Vezirköprü İlçesi 114 Km
Çarşamba İlçesi 37 Km Ondokuzmayıs İlçesi 32 Km
Havza İlçesi 84 Km Salıpazarı İlçesi 55 Km
Kavak İlçesi 51 Km Asarcık İlçesi 73 Km
Ladik İlçesi 82 Km Tekkeköy İlçesi 13 Km
Ayvacık İlçesi 62 Km Yakakent İlçesi 88 Km
Reklamlar